søndag 9. mai 2010

09.mai - M/s Lance - Fint skip og dyktig mannskap

M/s Lance eies av Norsk Polarinstitutt, og brukes i hovedsak til forskningstokt i regi av Polarinstituttet. Skipet leies også ut til andre typer tokt i nordområdene, og kan opere world wide. Skipet har en kapasitet på 30 passasjerer, og har helikopterdekk, med mulighet for refueling av helikopter. Skipet har bl.a. vært leid ut til BBC, et tysk filmselskap som laget såpeopera og forskjellige oljeselskap.

Mannskapet ombord har en utpreget serviceinnstilling og solid erfaring med å håndtere både vanlige og uvanlige ønsker fra passasjerene.

Lance har en egen hjemmeside.

m/s Lance i nærheten av Sveagruven på Svalbard. Foto Tor Schive
Kaptein Johnny Peder Hansen på Lance har full kontroll over skipet fra sjefsstolen på bruaBarske studenter på den obligatoriske sikkerhetsøvelsen på skipet. Foto Tor Schive
Toktleder Tor Schive tester sikkerhetsutstyr på Lance


Passasjer Monika fra Universitetet på Svalbard på brua (styrehuset)

Arbeid på dekk. Legg merke til sikkerhetsselen med festeline i forkant som brukes ved klatring til utkikkstønna

Norvald i utkikkstønna. Foto Norvald Kjerstad

Isnavigasjon krever grundig planlegging i forkant og god kjennskap til skipets konstruksjon. Her studeres sjøkartet grundig. Foto Tor Schive

Stuerten på Lance i byssa. Mannen som lager for god mat

Gode elektroniske hjelpemidler er viktig ved isnavigasjon. På bilder ser vi en av skipets radarer, og det grønne i den lille sirkelen er is. Trekanten er skipet. Foto Norvald Kjerstad