Emnet Operasjon av skip

"Operasjon av skip i Arktis" er et praktisk emne hvor vi blir med på tokt med et isforsterket fartøy i farvannene rundt Svalbard. Vi oppsøker områder med brefronter, drivis og islagte fjorder for å gi deltakerne erfaring med hvordan man opererer skip i isen. Toktet planlegges underveis avhengig av de rådende isforhold.